פריאל

פרליני גן עדן

פרליני גן העדן של פריאל

הנרכשים מחברת ליימן שלייסל

תוספת מתוקה לפירות

כמות כ 300 גרם

80.00